Reklamacje

Reklamacje przesyłek otrzymanych z hurtowni za pośrednictwem firm przewozowych

W przypadku, gdy przesyłka jest uszkodzona lub widoczne są próby jej otwierania (oklejenia inną taśmą niż nasza firmowa) należy bezwzględnie sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. W przeciwnym wypadku reklamacje ilościowe lub dotyczące stanu opakowań nie będą rozpatrywane.

Jeżeli paczka zostanie odebrana bez zewnętrznych uszkodzeń, a po otwarciu okaże się, że znajdujące się w niej towary nie nadają do sprzedaży lub opakowania są uszkodzone należy sporządzić protokół. W protokole powinny znaleźć się informacje:

  • rodzaj i ilość towaru
  • rodzaj szkody
  • przyczyny szkody
  • numer listu przewozowego

Protokół należy przekazać jak najszybciej na adres naszej firmy e-mailem lub pocztą

Wszelkie reklamacje ilościowe, jakościowe lub wartościowe dotyczące otrzymanych towarów w/g uprzednio złożonych zamówień hurtowych będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.

Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.


Reklamacje towarów używanych

Wszelkie reklamacje objęte gwarancją i rękojmią producenta rozpatrywane będą zgodnie z Ustawą z dn. 23.04.1964r "Kodeks Cywilny" tekst jednolity z 26.09.2016 (Dz. Ust. 2016 poz. 380).

Reklamacje towarów używanych bez poprawnie wystawionych zgłoszeń reklamacyjnych nie będą rozpatrywane. Wzór Zgłoszenia Reklamacyjnego do pobrania tutaj

Towar reklamowany musi być przygotowany do reklamacji (czysty). W przeciwnym wypadku będzie odesłany bez rozpatrzenia reklamacyjnego.